Villkor

Dessa villkor reglerar din åtkomst till, användning av allt innehåll, alla produkter och tjänster som är tillgängliga på https://hackschamp.com webbplats (”Tjänsten”) som drivs av (”oss”, ”vi” eller ”vår”).

Din tillgång till våra tjänster är beroende av att du accepterar, utan ändringar, av alla villkor och villkor som finns häri och alla andra operativa regler och policyer som publiceras och som kan publiceras från tid till annan av oss.

Läs avtalet noggrant innan du använder eller använder våra tjänster. Genom att komma åt eller använda någon del av våra tjänster samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte godkänner någon del av villkoren i avtalet får du inte komma åt eller använda våra tjänster.

Immateriella rättigheter

Avtalet överför inte från oss till dig någon av vår eller tredje parts immateriella rättigheter, och alla rättigheter, äganderätter och intressen i och till sådan egendom kommer att kvarstå (som mellan parterna) enbart hos och dess licensgivare.

Tredjepartstjänster

När du använder tjänsterna kan du använda tredjepartstjänster, produkter, programvara, inbäddningar eller applikationer utvecklade av en tredje part (”Tredjepartstjänster”).

Om du använder någon tredjepartstjänst förstår du att:

  • All användning av en tredjepartstjänst sker på egen risk, och vi ska inte vara ansvariga eller ansvariga gentemot någon för tredje parts webbplatser eller tjänster.
  • Du erkänner och samtycker till att vi inte är ansvariga eller ansvariga för någon skada eller förlust som orsakas eller påstås vara orsakad av eller i samband med användningen av sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster.

konton

Om användningen av någon del av våra tjänster kräver ett konto, samtycker du till att förse oss med fullständig och korrekt information när du registrerar dig för ett konto.

Du kommer att vara ensam ansvarig och ansvarig för all aktivitet som sker under ditt konto. Du ansvarar för att hålla din kontoinformation uppdaterad och för att hålla ditt lösenord säkert.

Du är ansvarig för att upprätthålla säkerheten för ditt konto som du använder för att komma åt Tjänsten. Du får inte dela eller missbruka dina åtkomstuppgifter. Du måste omedelbart meddela oss om all obehörig användning av ditt konto eller när du blir medveten om något annat säkerhetsbrott.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av.

tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. ska inte heller vara ansvarigt eller ansvarigt, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakas eller påstås vara orsakad av eller i samband med användning av eller beroende av sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via sådana webbplatser eller tjänster .

Vi råder dig att läsa villkoren och sekretesspolicyn för alla tredjepartswebbplatser eller tjänster som du besöker.

Uppsägning

Vi kan avsluta eller stänga av din åtkomst till hela eller någon del av våra tjänster när som helst, med eller utan orsak, med eller utan förvarning, med omedelbar verkan.

Om du vill säga upp avtalet eller ditt konto kan du helt enkelt sluta använda våra tjänster.

Alla bestämmelser i Avtalet som till sin natur bör överleva uppsägning ska överleva uppsägning, inklusive, utan begränsning, ägandebestämmelser, garantifriskrivningar, gottgörelse och ansvarsbegränsningar.

varning

Våra tjänster tillhandahålls ”i befintligt skick.” och ”SOM TILLGÄNGLIGT”.och dess leverantörer och licensgivare frånsäger sig härmed alla garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, utan begränsning, garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång. Varken, eller dess leverantörer och licensgivare, lämnar någon garanti för att våra tjänster kommer att vara felfria eller att åtkomsten till dem kommer att vara kontinuerlig eller oavbruten.

Du förstår att du laddar ner från, eller på annat sätt erhåller innehåll eller tjänster genom, våra tjänster på eget gottfinnande och risk.

Jurisdiktion och tillämplig lag

Förutom i den utsträckning någon tillämplig lag föreskriver annat, kommer avtalet och all tillgång till eller användning av våra tjänster att styras av lagarna i New York.

Den rätta platsen för eventuella tvister som uppstår ur eller relaterade till avtalet och all tillgång till eller användning av våra tjänster kommer att vara de statliga och federala domstolarna i New York.

Ändringar

förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor när som helst.

Om vi ​​gör ändringar som är väsentliga kommer vi att meddela dig genom att publicera på vår webbplats, eller genom att skicka ett e-postmeddelande eller annan kommunikation innan ändringarna träder i kraft. Meddelandet kommer att ange en rimlig tidsperiod efter vilken de nya villkoren träder i kraft.

Vi kommer att försöka ge minst
30
dagars varsel innan de träder i kraft. Om du inte håller med om våra ändringar bör du sluta använda våra tjänster inom den angivna uppsägningstiden, eller när ändringarna träder i kraft.

Din fortsatta användning av våra tjänster kommer att omfattas av de nya villkoren.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa användarvillkor, vänligen kontakta oss på
[email protected]


Senast uppdaterad: 25 oktober 2022